2020-09-28

Na čo je potrebné myslieť pri výbere inkasnej spoločnosti?

Dostať odpovede na svoje otázky týkajúce sa toho, na čo je potrebné myslieť, keď začínate spolupracovať s inkasnou spoločnosťou, môže niekedy pôsobiť zdrvujúco a zložitejšie, než to v skutočnosti je. V tomto článku sa venujeme niektorým z najbežnejších otázok, ktoré dostávame.

Ako treba zaobchádzať so zákazníkmi, ktorí neplatia?

Máte zákazníkov, ktorí neplatia – alebo tých, ktorí vždy platia neskoro? Ani zďaleka nie ste jediní. Môžete vymáhať pohľadávku hneď po uplynutí splatnosti faktúry, ale mnohí od toho ustupujú, pretože nechcú ohroziť zákaznícke vzťahy. Je to, samozrejme, pochopiteľné, keďže spoločnosť je závislá od svojich zákazníkov. V takýchto situáciách sa zabúda na to, že oslovením správnej inkasnej spoločnosti zvyšujete pravdepodobnosť, že svoje faktúry budete mať uhradené rýchlejšie. Ak sa rozhodnete pre inkasnú spoločnosť ako medzičlánok, vaši zákazníci budú uprednostňovať faktúry vašej spoločnosti, čo z dlhodobého hľadiska vedie k lepším zákazníckym vzťahom.

Preto je mimoriadne dôležité, aby ste sa rozhodli pre inkasnú spoločnosť, ktorá dáva zákaznícke vzťahy na prvé miesto. My v Alektum Group sa vždy snažíme pozerať sa na človeka, ktorý sa za daným dlhom skrýva, pochopiť ho a vytvoriť tie správne predpoklady, aby bola jeho cesta k životu bez dlhu maximálne bezbolestná, a to vďaka neustálemu dialógu s dlžníkmi a individuálnym riešeniam. Vymáhanie dlhu neznamená, že váš zákazník dostane priamo záznam o neplatení alebo skončí v nejakom verejnom registri.

Prečo máme vymáhať pohľadávku?

Podľa oficiálneho prieskumu sa dnes platí takmer každá piata faktúra viac ako týždeň po splatnosti. Čím dlhšie faktúra zostáva neuhradená, tým väčšie je aj riziko, že nebude uhradená nikdy, čo môže prispieť k napätej likvidite, ako aj k tomu, že vy sami budete mať problémy uhrádzať svoje faktúry.

Môžeme vymáhať pohľadávky sami?

Samozrejme, že je možné vziať vymáhanie do vlastných rúk. Vyžaduje to však dosť veľa administratívy a zároveň musíte zabezpečiť, aby ste dodržiavali zákon o vymáhaní pohľadávok vo všetkých krokoch daného procesu. Zverenie svojich pohľadávok externému partnerovi prináša viacero výhod. Ak teda zveríte vymáhanie pohľadávok do bezpečných rúk, ktoré v tejto oblasti pracujú už takmer 30 rokov, budete mať istotu, že budú dodržané pravidlá a zároveň sa zbavíte administratívnej záťaže. Okrem toho ponúkame riešenia, ktoré nám umožňujú pracovať s každým jednotlivcom podľa jeho predpokladov tak, aby sme našli čo najlepšie riešenie pre danú osobu.

Ako mám postupovať, ak sa zákazník nachádza v zahraničí?

Stačí, ak sa na nás obrátite a my sa postaráme o pohľadávku a budeme od zákazníka vymáhať úhradu v súlade so zákonmi a pravidlami platnými v krajine, v ktorej sa zákazník nachádza. Pôsobíme na 16 trhoch v Európe, aby sme dokázali tento proces zabezpečiť nezávisle od krajiny, v ktorej sa nachádza váš zákazník.