+421 2 321 996 90

Už ste od nás niekedy dostali list?

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti , môžete použiť tento formulár alebo zavolať na linku +421 2 321 996 90. Ak chcete splatiť svoj dlh , môžete to urobiť prostredníctvom systému Plan & Pay.

O podnikovej skupine Alektum Group

Oslovte nás

O podnikovej skupine Alektum Group

Alektum Group je rodinný podnik, ktorá sa zaoberá vymáhaním dlhov a s tým súvisiacimi službami. Prostredníctvom unikátnej kombinácie inovatívnych služieb a produktov podporujeme našich zákazníkov v rámci celého finančného procesu so spoľahlivými informáciami a právnou expertízou, pomáhame im nachádzať správnych zákazníkov, zvyšovať likviditu, zjednodušovať správu fakturácie a znižovať riziká vyplývajúce z nízkej bonity. Veríme v dlhodobé partnerstvo stojace na pilieroch úzkej spolupráce, riešení na mieru a taktného dialógu s klientmi našich zákazníkov. Spolupráca s nami je vždy jednoduchá a efektívna – poskytujeme správne riešenia v správnom čase pre správne výsledky.

Podniková skupina Alektum Group je na trhu aktívna od roku 1992, pričom v začiatkoch pôsobila výlučne ako firma zameraná na vymáhanie dlhov. Dnes pôsobíme na 18 európskych trhoch, máme približne 650 zamestnancov a náš ročný obrat presahuje 1,2 milióna švédskych korún.

Alektum Group

Už roky nestrácame vieru v hodnotu, ktorú dokáže priniesť jeden jednoduchý proces a jedinečná kombinácia produktov a služieb. Vzhľadom na túto skutočnosť sme v roku 2015 zlúčili 28 menších spoločností do jednej podnikovej skupiny Alektum Group, vďaka čomu sme v súčasnosti schopní poskytovať našim klientom a partnerom podporu v celom rozsahu finančného procesu. Partnerstvo s podnikovou skupinou Alektum Group v oblasti vymáhania dlhov a súvisiacich služieb vám prinesie možnosť rozvíjať svoje obchodné vzťahy. Pomôžeme vám nájsť správnych zákazníkov, zlepšiť likviditu, zjednodušiť správu faktúr a znížiť straty vyplývajúce z nízkej bonity. Toto je možné dosiahnuť vďaka jasne definovanému hodnotovému reťazcu vrátane právneho poradenstva, špičkových informačných služieb, efektívnych finančných riešení a výkupu pohľadávok. Zdieľame vaše ciele a pomáhame vášmu podniku, aby ste si vy mohli udržiavať a uchovávať dobré vzťahy so svojimi zákazníkmi.

Spolupráca s nami je vždy jednoduchá a efektívna – poskytujeme správne riešenia v správnom čase pre správne výsledky.

Ako vám môžeme pomôcť

Vďaka našej jedinečnej ponuke služieb a produktov vám dokážeme poskytovať podporu počas celého finančného procesu – od predaja po úhradu – okrem iného vrátane získavania klientely, informácií o bonite, korporátneho financovania, fakturačných služieb, vymáhania dlhov, služieb spracovania a vykupovania pohľadávok. V rámci celého procesu vám zároveň ponúkame služby našich skúsených právnikov, ktorí vo vás umocnia pocit dôvery a bezpečia a postarajú sa o vyššiu mieru úspešnosti.

Na začiatok stránky