Podať sťažnosť

V rámci podnikovej skupiny Alektum Group sa snažíme sústavne zvyšovať kvalitu našich služieb a všetkým klientom garantovať profesionálny, rýchly a náležitý prístup. Pokiaľ máte pripomienky alebo sťažnosti k riešeniu vášho prípadu, neváhajte a kontaktujte nás.

Navrhovaný postup

Odporúčame vám, aby ste vždy najskôr kontaktovali naše oddelenie služieb zákazníkom. Ak máte námietky, ktoré sa týkajú špecifického prípadu, ako napr. námietku, že z určitého dôvodu nemáte povinnosť úhrady, v prvom rade by ste sa mali obrátiť na prideleného správcu prípadu, ktorého meno bude uvedené v liste, ktorý ste od nás dostali.

Námietky k vašim požiadavkám môžete podať aj na našom webe pre zákazníkov,Moje stránky.

Pri podávaní sťažnosti je dôležité, aby ste jednoznačne a podrobne opísali, čo sa stalo. Snažte sa byť čo najkonkrétnejší a vždy uvádzajte nasledujúce údaje:

  • Vaše kontaktné údaje (meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu)
  • Číslo vášho prípadu a/alebo číslo sociálneho poistenia (pokiaľ sa sťažnosť týka prípadu vedeného u nás)
  • Z akého dôvodu nesúhlasíte?
  • Z akého dôvodu sa domnievate, že niekto v rámci podnikovej skupiny Alektum Group urobil chybu?
  • Kedy došlo k incidentu a ako došlo ku kontaktu (listom, telefonicky, e-mailom)?

Čo bude nasledovať?

Všetky sťažnosti sa vybavujú v súlade so špeciálnymi zásadami pre vybavovanie sťažností. To znamená, že vašu sťažnosť rýchlo a objektívne preskúma osoba, ktorá do veci nebola od začiatku zainteresovaná a po skončení skúmania budete informovaný o výsledku.

Osobné údaje

Ak nám predložíte sťažnosť, súhlasíte s tým, že podniková skupina Alektum Group AB bude spracúvať osobné údaje, ktoré ste uviedli vo formulári. Predmetné podrobnosti zahŕňajú informácie, ktoré sa vzťahujú na konkrétny prípad. Tieto podrobnosti je možné vydať príslušným veriteľom a vládnym orgánom a môžu byť začlenené do vybavovaných prípadov. Každý rok po predložení podpísaného podania máte nárok na získanie výpisu s vašimi osobnými údajmi, ktoré spracúvame. Pokiaľ zistíte, že určité informácie nie sú správne, môžete nás požiadať o nápravu. Podniková skupina Alektum Group AB zodpovedá za osobné údaje.