Prenos súborov

Niektoré služby poskytované podnikovou skupinou Alektum Group si vyžadujú, aby ste nám zaslali veľké súbory. Môže byť výhodné nám tieto súbory zaslať prostredníctvom našej vlastnej služby na prenos súborov.

Odosielanie súborov nie je podmienené prihlásením.