Nákup pohľadávok

Splatné – alebo neisté – pohľadávky môžu ovplyvniť peňažné toky ako aj likviditu. Ponúkame kúpu portfólií nezaplatených pohľadávok ako aj priebežné odkupovanie pohľadávok v závislosti od potrieb spoločnosti v danom prípade – zo skúseností totiž vieme, že iba zriedka vyhovuje jedno riešenie všetkým. Našou ambíciou je, aby ste vy ako náš zákazník dostali čo najrýchlejšie svoje peniaze, a zároveň si udržali svoje zákaznícke vzťahy.

Bez rizika

Prenechajte nám časť alebo všetky nezaplatené pohľadávky vašich zákazníkov a dostanete svoje peniaze hneď. Keď nám predáte svoje zákaznícke pohľadávky, preberieme na seba súvisiace riziko a postaráme sa za nezaplatené faktúry za vás.

Your business. With care.

Na prvé miesto kladieme vaše vzťahy so zákazníkmi a vašu značku. Prostredníctvom našich AI riešení nájdeme ten najlepší postup a zabezpečíme, aby dlžník pochopil, že existuje viacero možných riešení. S vašimi zákazníkmi nadväzujeme úzku a osobnú spoluprácu, aby sme tak našli účinný a udržateľný spôsob splatenia dlhu. Urobíme všetko pre to, aby ste si udržali vzťahy ako aj obchody so zákazníkmi.

Rýchlo a jednoducho

Prečo komplikovať veci? Vďaka našim dlhodobým skúsenostiam a tímu, ktorý chce pomáhať ľuďom, môžeme garantovať rýchly a hladký proces, keď sa rozhodnete predať nám nezaplatené zákaznícke pohľadávky.