+421 2 321 996 90

Už ste od nás niekedy dostali list?

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti , môžete použiť tento formulár alebo zavolať na linku +421 2 321 996 90. Ak chcete splatiť svoj dlh , môžete to urobiť prostredníctvom systému Plan & Pay.

Vykupovanie dlhov

Oslovte nás

Vykupovanie dlhov

Vaše pohľadávky predstavujú atraktívny nevyužitý zdroj na zvýšenie vášho cash-flow. Bola by škoda toho nevyužiť! Vykupujeme pohľadávky firiem po splatnosti – a vy svoje peniaze dostanete ihneď.

Chcete si uvoľniť kapitál a zdroje? Výkup pohľadávok, pri ktorom odkúpime vaše pohľadávky po termíne splatnosti, vám umožní zvýšiť cash-flow a zabrániť uviaznutiu kapitálu vo faktúrach. Nemusíte sa starať o neuhradené faktúry ani strácať čas a peniaze v tejto súvislosti. O všetko ostatné sa už postaráme my!

Výkup pohľadávok znižuje vašu mieru rizika

Môžeme sa postarať o všetky vaše pohľadávky alebo len o časť z nich. Všetko závisí od aktuálnych nárokov spoločnosti. Ak nám odpredáte svoje pohľadávky, preberieme tým na seba riziko a aktivity spájajúce sa s ich vymáhaním. Svoj drahocenný čas a energiu budete môcť konečne venovať získavaniu nových zákaziek.

Odpredajte nám svoje pohľadávky – bez narušenia vašich vzťahov s klientom

Starostlivo si vyberajte svojich obchodných partnerov. Jednoduchý a unikátny prístup podnikovej skupiny Alektum Group je tu pre vašu ochranu: naším cieľom je, aby ste vy v pozícii nášho klienta dostali svoje peniaze späť a súčasne si zachovali dobré vzťahy so zákazníkom. Naše postupy a starostlivo zvolené procesy v spojitosti s výkupom pohľadávok majú jasný cieľ: snažíme sa, aby by ste si zachovali dobré vzťahy s príslušnými zákazníkmi.

Ako vám môžeme pomôcť

Vďaka našej jedinečnej ponuke služieb a produktov vám dokážeme poskytovať podporu počas celého finančného procesu – od predaja po úhradu – okrem iného vrátane získavania klientely, informácií o bonite, korporátneho financovania, fakturačných služieb, vymáhania dlhov, služieb spracovania a vykupovania pohľadávok. V rámci celého procesu vám zároveň ponúkame služby našich skúsených právnikov, ktorí vo vás umocnia pocit dôvery a bezpečia a postarajú sa o vyššiu mieru úspešnosti.

Na začiatok stránky