Máme prístup k sieti správcov procesov po celom Slovensku. Vďaka nim dokážeme udržať vaše staré dlhy v aktuálnom stave a postarať sa o to, aby ste svoje peniaze dostali späť. Naši správcovia procesov sú dôkladne oboznámení s príslušným prípadom a pri kontakte s dlžníkom uplatňujú umiernený prístup, aby nedošlo k neželanému narušeniu vzťahu medzi vami ako naším zákazníkom a príslušným dlžníkom. Vždy sa snažíme zájsť o krok ďalej.

Medzi zákazníkov, ktorí využívajú naše služby správy procesov, patria vlastníci nehnuteľností, spoločnosti zameriavajúce sa na vymáhanie dlhov, energetické spoločnosti a právne firmy. Pritom však platí, že naša ponuka nájde uplatnenie prakticky v ľubovoľnom sektore. Naše riešenie si zachováva vysoký stupeň kvality a je rýchle a bezpečné. Máme neustály prístup k aktuálnym a presným informáciám a v prípade potreby vám dokážeme poskytnúť aj právne poradenstvo.

Naša ponuka

Hoci je mnoho ľudí presvedčených o tom, že Švédsky orgán pre vymáhanie dlhov je poslednou inštanciou, ktorá im dokáže zabezpečiť úhradu faktúr, nie je to tak. Jedným z platobných kanálov sú aj procesné služby. Platbu premlčaného nároku už nikdy nevymôžete. Prostredníctvom procesných služieb vám pomáhame dlh udržať v aktívnom stave dokonca aj v prípade, ak vám dlžník v danom okamihu nemôže zaplatiť.

V snahe zabezpečiť, aby naši zákazníci dostali svoju platbu čo najskôr a znížiť riziko premlčania prípadu a nemožnosti vymôcť príslušnú sumu, pre každý prijatý prípad okamžite začíname poskytovať procesné služby.

Pomôcť vám dokážeme s platobnými príkazmi, správou procesných služieb poskytovaných treťou stranou, žiadosťami o úhradu v súlade so Zákonom o konkurze 2:9, súdnymi predvolaniami, testamentmi, nárokmi, žiadosťami o úhradu, upomienkami pre odberateľov elektrickej energie, oznámeniami o výpovedi a obmedzením nárokov.

Poverenia spravidla akceptujeme v písomnej forme alebo e-mailom. Väčšie objemy môže byť výhodné odosielať v súboroch. Svoje pracovné metódy sa snažíme prispôsobovať tak, aby sme pre vás dokázali nájsť čo najrýchlejšie a najjednoduchšie riešenie.

Kontaktujte nás a my vám povieme viac!