Zásady používania súborov „cookie“

Súbor „cookie“ je malý údajový súbor, ktorý webový server uloží do počítača návštevníka webovej lokality. Pomocou týchto súborov „cookie“ sa ukladajú informácie, ktoré sa potom prenášajú na webový server, keď (opätovne) navštívite webovú lokalitu zo zariadenia, v ktorom sa daný súbor „cookie“ nachádza. Súbory „cookie“ obsahujú aj časový údaj uvádzajúci čas, kedy sa skončí platnosť týchto súborov. Viac informácií o tomto časovom údaji a poslednom dátume platnosti nájdete v časti Dočasné alebo trvalé súbory „cookie“.

Kategórie súborov „cookie“

Súbory „cookie“ sa delia do rôznych kategórií. Na webovej lokalite spoločnosti Alektum sa používajú štyri kategórie:

 • Kategória Nevyhnutné
  Súbory „cookie“ v tejto kategórii sú nevyhnutné na používanie webovej lokality, a to aktivovaním napr. navigovania na webovej lokalite a iných základných funkcií. Bez nevyhnutných súborov „cookie“ webová lokalita nedokáže správne fungovať. Účelom súborov „cookie“ je teda správne fungovanie domovskej stránky. Pri spracúvaní súborov „cookie“ v kategórii Nevyhnutné sa opierame o oprávnený legitímny záujem.
 • Kategória Nastavenia 
  Súbory „cookie“ z kategórie Nastavenia umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob jej fungovania alebo zobrazovania. Môže ísť napríklad o zvolený jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate. Účelom zbierania je, aby bola webová lokalita prístupnejšia pre používateľov a zapamätala si vami zvolené nastavenia. Táto kategória sa používa iba s vaším súhlasom.
 • Kategória Štatistika
  Súbory „cookie“ v tejto kategórii anonymne zhromažďujú informácie, ktoré pomáhajú vlastníkovi webovej lokality získať prehľad o spôsobe jej používania. Účelom zhromažďovania je analyzovať správanie na webovej lokalite s cieľom jej zlepšenia. Táto kategória sa používa iba s vaším súhlasom.
 • Kategória Marketing
  Súbory „cookie“ v tejto kategórii sa používajú na sledovanie návštevníka medzi rôznymi webovými lokalitami. Cieľom je zobrazovať inzeráty a reklamy, ktoré sú pre používateľa relevantné a zaujímavé, a ktoré majú teda pre pôvodcov a inzerentov tretích strán väčší význam. Informácie sa v takomto prípade odovzdávajú aj službám Hubspot, Google a  Táto kategória sa používa iba s vaším súhlasom.

Dočasné alebo trvalé súbory „cookie“

 • Dočasné súbory „cookie“
  Dočasný súbor „cookie“, nazývaný aj „session-cookie“, sa uloží do počítača iba dočasne na dobu návštevy danej webovej lokality. Dočasné súbory „cookie“ obvykle vymaže program webového prehliadača po jeho zatvorení. Na rozdiel od trvalých súborov „cookie“ nemajú tieto dočasné súbory stanovený čas s uvedeným dátumom konečnej platnosti a medzi dočasnými a trvalými súbormi „cookie“ rozlišuje teda program webového prehliadača.
 • Trvalé súbory „cookie“
  Trvalý súbor „cookie“ sa pri zatvorení webového prehliadača nevymaže. Naopak, uloží sa do počítača buď do dátumu platnosti, alebo do určitej časovej lehoty. Počas celej doby uloženia súborov „cookie“ sa informácie, ktoré obsahujú, odosielajú na server pri každej návšteve danej webovej lokality, ku ktorej tieto súbory „cookie“ patria a vždy vtedy, keď nejaká iná webová lokalita zobrazí zdroj (napríklad po kliknutí na reklamu), ktorý patrí k webovej lokalite, ku ktorej prislúchajú dané súbory „cookie“. Trvalé súbory „cookie“ sa používajú na registrovanie a ukladanie zvyklostí pri prehliadaní internetu po dlhšiu dobu a na ukladanie prihlasovacích údajov používateľa, aby sa nemusel prihlasovať pri každej opakovanej návšteve.

Vaša kontrola nad súbormi „cookie“

Ak nesúhlasíte so všetkými súbormi „cookie“, môžete si vybrať iba niektoré z nich. Môžete tak urobiť pri vašej prvej návšteve domovskej stránky alebo použitím možnosti „Nastavenia používania súborov „cookie““ v dolnej časti stránky. Tento režim je predvolene nastavený tak, že na začiatku sa neaktivujú žiadne súbory „cookie“, aby ste si mohli sami vybrať, ktoré z nich chcete aktivovať. Aktivovaním voliteľných súborov „cookie“ poskytujete svoj súhlas so spracúvaním. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, čo urobíte zmenou voľby súborov „cookie“.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Viac informácií o spracovávaní osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. V prípade otázok alebo pochybností nám môžete napísať na adresu info@alektumgroup.sk.